Bestyrelse og kontaktliste

Boligforeningen AAB’s grundtanke er, at beboerne selv træffer de beslutninger, der angår forholdene i afdelingen. Derfor har hver afdeling sin egen bestyrelse med ansvar for økonomi, vedligeholdelse og daglig drift.

Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde og består af en formand, en kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. Du kan selv blive medlem af bestyrelsen ved at stille op og blive valgt på afdelingsmødet.

Du kan også få din stemme hørt, selvom du ikke sidder i bestyrelsen. Det er blandt andet det, afdelingsmødet er til for. Og du har altid ret til at komme med forslag, som du synes din bestyrelse bør drøfte på deres møder.

AAB46 er en parlamentarisk afdeling (du kan læse mere om dette på AAB.DK), i praksis betyder dette at bestyrelsen i AAB46 ikke er ansvarlige for den daglige drift. Bestyrelsen tager sig ikke af de daglige opgaver, men har overladt drift og personaleledelse til Ejendomsservice & fraflytning i AAB’s administration.

Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Morten Løgager

Sonja Malmer

Oliver Lynge Løvgård

Camilla Sinding Petersen

Rikke Bjerregård Pedersen

mlo.aab46@aab.dk

sma.aab46@aab.dk

olo.AAB46@aab.dk

cpe.aab46@aab.dk

rpe.aab46@aab.dk

AAB.DK ejendomsadministration kan kontaktes via disse informationer