Links til BeboerWeb, AAB og mere

AAB.DK har en meget fin hjemmeside hvor beskrivelser af grundtankerne bag beboerdemokrati, almennyttige boliger og andre relevante informationer er tilgængelige.

BeboerWeb er en hjemmeside hvor du som beboer kan få adgang til dokumenter der specifikt drejer sig om dit forhold til AAB. Altså din lejekontrakt, gældende husorden, råderet og mange andre emner bliver behandlet her.
Det er også her du ser mødereferater fra de afholdte afdelingsmøder, beboerregnskaber for AAB46 og budgetter.
Du finder også diverse ansøgningsskemaer til ansøgning om ret til forbedring i egen bolig.

Det kræver du enten enten bruger dit MitID eller brugernavn (der kan være WA????? og password).

Kontakt AAB såfremt du ikke kan logge på, da bestyrelsen og den lokale administration ikke kan hjælpe dig med dette.

https://boligbasen.aab.dk/Beboer/Log-paa