Diverse ansøgningsskemaer

Går du med drømme om at lave ændringer i din bolig, så kan du kigge i henholdsvis råderetskatalog og AAB46s lokale tillæg for mere info.
Dokumenterne er tilgængelige på BeboerWeb i til hver tid gældende version. Bestyrelsen udstiller her de gældende versioner pr maj 2024

AABs generelle Råderetskatalog

Tillæg for AAB46 til Råderetskatalog

Vedligeholdelsesreglement for AAB46 lejemål

I AAB46 er der en del carporte, garager og ekstra kælder rum der kan lejes af beboere. Bestyrelsen varetager udlejningen.

Processen for at leje disse kan beskrives som følger:

1: Lejer udfylder den lejekontrakt der er relevant (husk også telefon og email til kontakt). Kontrakterne kan afhentes på Afdelingsbestyrelsens kontor i åbningstiden første og tredje tirsdag eller hentes nedenfor.
2: Kontrakten afleveres på afdelingsbestyrelsens kontor eller e-mailes til aab-afdeling46@aab.dk
3: Bestyrelsen tjekker om der er noget ledigt og melder retur til lejer
4: Såfremt lejer accepterer sender bestyrelsen den udfyldte, og underskrevne, aftale til beboeroekonomi@aab.dk, der herefter opretter bi-lejemål på beboerens aftale
5: Er der tale om carport eller E Rum skal der aftales hvad der skal ske med udlevering af nøgle til hhv carport eller en opgang beboeren ikke har adgang til.

Opsigelse af bi-lejemål

Lejer skal skriftligt tilkendegive opsigelsen, gerne på mail til aab-afdeling46@aab.dk.

1: Det skal fremgå hvilken dato opsigelse sker pr og hvornår der er tomt
2: Der må gerne fremgå en email adresse der kan bekræftes modtagelse til
3: Såfremt lejemålet øjeblikkeligt er ledigt, skal beboeren aflevere evt nøgler straks til bestyrelsen, evt funktionærerne såfremt det er fraflytning.
4: Opsigelsen sendes til beboeroekonomi@aab.dk med bestyrelsens tilkendegivelse af modtagelsesdato, med kopi til lejer
NB Husk der er tre måneders opsigelse

Lejekontrakt Garage (Maj 2024, 150 kr / måned)

Lejekontrakt Carport (Maj 2024, 110 kr / måned)

Lejekontrakt Ekstra kælderrum (Maj 2024, 60 kr / måned)